Back to top

Στη Βόρειο Ηπειρο θα γίνει ο Αρμαγεδδώνας!

30/03/2019 - 14:42

Οι πάντες πλέον διαισθάνονται ότι οι καιροί στους οποίους ζούμε είναι εσχατολογικοί και αποκαλυπτικοί: αναμένονται μεγάλα «σημεία» και συμβάντα, που θα οδηγήσουν σε συγκλονιστικές παγκόσμιες ανακατατάξεις.

Για τα μελλοντικά γεγονότα στη βορειοηπειρωτική γη κάνουν λόγο μια σειρά προφητειών, ανάμεσά τους το α­πόκρυφο βιβλίο της «Αποκάλυψης» του Ιωάννη (που είναι το τελευταίο της Καινής Διαθήκης), καθώς και τα λεγό­μενα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ενός πραγματικού εθνεγέρτη των Ελλήνων και μεγάλου διαφωτιστή της Α­ναγέννησης της «καθ’ ημάς Ανατολής».

Σε άλλα κείμενά μας θα επεκταθούμε περισσότερο στις προφητείες που αφορούν την ιερή γη των Ελλήνων σήμερα θα κάνουμε λόγο για τα όσα φοβερά και τρομερά αναφέρει ο Πατρο­κοσμάς. Ως γνωστόν, ο Κοσμάς έδρασε βασικά στη Βόρειο Ήπει­ρο, διαβλέποντας την εσχατολογική σημασία της. Και, ως εκ τούτου, οι προφητείες του αφορούν σε μεγάλο βαθμό τα βορειοηπειρωτικά τεκταινόμενα, αλλά και τις γενικότερες γεωπολιτικές εξελίξεις του αιώνα μας!

Κύ­ρια αγωνία του υπήρξε η ανασύσταση του «Ρωμαίικου» (δηλ. της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη) και η εκπλήρωση του «Ποθούμε­νου», άρα η λευτεριά του ελληνικού γένους και η ε­ξάπλωση του ελ­ληνισμού σε πλα­νητικό επίπεδο!

Είπε λοιπόν ο Πατροκοσμάς: «Η Δρόπολη θα είναι γεμάτη στρατεύματα» (Γ παγκόσμιος πόλεμος-θερμοπυρηνικός Αρμαγεδδώνας). Είπε επίσης: «Στην Αυλώνα θα γίνει χαλασμός. Θα έλθουν στρατεύματα να ελευθερώσουν τον τόπο» (Το αλβανικό λιμάνι της Αυλώνας-\/Ιογ, όπου απολήγουν οι ευρασιατι-κών συμφερόντων πετρελαιαγωγοί, ενώ εκεί υπάρχει ήδη επίσημα τουρκική ναυτική βάση!). Αλλά και: «Θα μαζωχτεί το χιλιάρμενο στο Σκάλωμα [Άγιοι Σαράντα] και θα ‘ρθουν κοκκινογέλεκοι, να πολεμήσουν για σας» (Άραγε πρόκειται για το ναυτικό των ΗΠΑ και τους Αμερικανούς πεζοναύτες, που όντως φορούν κόκκινα γιλέκα;;;).

Εντυπωσιακές είναι οι εκτιμήσεις του Κοσμά και για την απαρχή του Γ παγκοσμίου πολέμου, ότι δηλ. θα αρχίσει από τη Δαλματία (πρώην Γιουγκοσλαβία, η οποία διαλύθηκε το 1991, ενώ στις 24 Μαρτίου 1999 το ΝΑΤΟ, με την επίθεσή του στη Σερβία, ξεκί­νησε μακρά και πολυσύνθετη πλανητική σύγκρουση). Αλλά και για την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου, κάνει σαφή λόγο: σε προφητεία του, που ειπώθηκε στη Χειμάρρα, ανέφερε ότι «το Ποθούμενο θα γίνει στην τρί­τη γενιά». Τι σημαίνει αυτό; Η ερμηνεία των μυστικιστι­κών κύκλων θεωρεί ότι πρόκειται για την τρίτη γενιά μετά την προσωρινή κατάληψη της Βορείου Ηπείρου από τον ελληνικό στρατό το 1940-41.

Ποιος όμως θα είναι ο ρόλος της Τουρκίας – ου­σιαστικός πατρώνας σή­μερα της Αλβανίας, για λογαριασμό του ευρασιατικού άξονα – στις μελλο­ντικές εξελίξεις, με άξο­να το θέμα της Βορείου Ηπείρου; Ως γνωστόν, η Άγκυρα αυτή τη στιγμή όχι μόνο επηρεάζει πολι­τικά τα Τίρανα, όχι απλά έχει δικές της ένοπλες δυνάμεις επί αλβανικού εδάφους, αλλά Τούρκοι «επενδυτές» αγοράζουν εκτάσεις ολόκληρες στη νότια Αλβανία, παίρνοντας σιγά-σιγά τα εδάφη που μέχρι πρόσφατα ανήκαν στους Έλληνες… Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι σε με­γάλο βαθμό η νότια Αλβανία έχει πλέον μετατραπεί σε… τουρκική επικρά­τεια!

Τι λέει λοιπόν ο Κοσμάς ο Αιτωλός για τα περί Τουρκίας και της ανάμειξής της στην Αλβανία; «Οι Τούρκοι θα φύ­γουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φτάσουν ως τα Ε­ξαμίλια. Στο τέλος θα τους διώξουν εις την Κόκκινη Μη­λιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί, το άλλο τρί­το θα βαπτιστεί και μονάχα το 1/3 θα πάει στην Κόκκινη Μηλιά»…

Είναι απόλυτα σαφής ο Πατροκοσμάς για όποιον έχει ε­ντρυφήσει στα «άδυτα των αδύτων»! Οι Τούρκοι πράγμα­τι έφυγαν από την Αλβανία (που κηρύχθηκε ανεξάρτητη το 1912), αλλά έχουν πια ξαναγυρίσει, όπως είδαμε πα­ραπάνω… Και έφτασαν ως τα Εξαμίλια, που δεν είναι ό­μως ούτε τα Εξαμίλια της Κορινθίας, ούτε τα περίφημα 6 ναυτικά μίλια του Αιγαίου. Είναι η περιοχή των Εξαμιλίων της νότιας Αλβανίας (στα αλβανικά Κsamil), που βρίσκε­ται νοτίως των Αγίων Σαράντα και πάνω απ’ το πανάρ­χαιο Βουθρωτό!