Back to top

Οι γονείς επαναστατούν: Στέλνουν πίσω τα βιβλία των θρησκευτικών που εκφυλίζουν την πίστη μας και δημιουργούν κοινωνίες ζούγκλας

18/10/2017 - 12:06
Η Πανελλήνια Ενωση Θεολόγων (ΠΕΘ) χαιρετίζει την πρωτοβουλία των γονέων που επιστρέφουν στα σχολεία τα αντορθόδοξα «βιβλία» των Θρησκευτικών.
 
Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
 
Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων χαιρετίζει θερμὰ τὴν αὐθόρμητη, θαρραλέα, ὁμολογιακή, ἀγωνιστική και ακτιβιστική πρωτοβουλία τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν γονέων καὶ κηδεμόνων τῶν μαθητῶν/τριῶν των σχολείων τῆς χώρας, οἱ ὁποῖοι ἐπιστρέφουν στὰ σχολεῖα, τοὺς «Φακέλους τοῦ μαθητῆ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν», ζητώντας νὰ διδαχθοῦν τὰ παιδιὰ τοὺς τὴν πίστη τοὺς ἀνόθευτη χωρὶς μείξεις καὶ χυλοποιήσεις μὲ ξένες θρησκεῖες.
 
Οἱ γονεῖς, προφανῶς, ἀντιδροῦν μὲ αὐτὸν τον πρωτοφανὴ καὶ ἐπαναστατικὸ τρόπο στην αὐταρχικὴ καὶ ἀντιδημοκρατικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τὸ ὁποῖο, περιφρονώντας  ἐπιδεικτικά τα ὀρθόδοξα χριστιανικὰ πιστεύω τῆς συντριπτικῆς πλειονοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, προχώρησε στὴν ἔκδοση καὶ διανομὴ στοὺς μαθητὲς/τριες τῶν «Φακέλων τοῦ μαθητῆ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν», τὸ περιεχόμενο τῶν ὁποῖων ειναι πολυθρησκειακὸ καὶ συγκρητιστικὸ καί, συνεπῶς, ἀντισυνταγματικό, ἀντιπαιδαγωγικὸ καὶ....

ἀντορθόδοξο, ὅπως, ἐπανειλημμένα, ἔχει τονιστεῖ ἀπὸ πολλοὺς ἁρμόδιους φορεῖς.

Ἡ ἀλήθεια τοῦ θέματος εἶναι καθαρὴ καὶ ἁπλή: Οἱ ὀρθόδοξοι μαθητές, ἀνήκουν στοὺς γονεῖς τους ὡς προσωπικότητες καὶ ὄχι στὸ κράτος καί, φυσικά, θὰ πρέπει νὰ διδάσκονται την πίστη τῶν γονέων τους, τὴν ὁποία εχουν ἀσπασθεῖ μὲ τὸ βάπτισμα καὶ ὄχι ἕνα συνονθύλευμα θρησκειῶν.
 
Αὐτὸ εἴναι παγκοσμια κατοχυρωμένο δικαίωμα τους. Ἡ ἀνάμειξη τῶν θρησκειῶν μὲ τὴν πίστη τῶν μαθητῶν ἀπὸ τὴν Γ΄τάξη τοῦ Δημοτικοῦ στοχεύει στὴ ἀντικατάσταση ἢ ὑποκατάσταση τῆς πίστεως τῶν ὀρθοδόξων μαθητῶν μὲ ἕνα οὐδέτερο διαθρησκειακὸ ἢ πολυθρησκειακὸ ἢ πανθρησκειακὸ καὶ ἐκκοσμικευμένο πνεῦμα, μὲ ἄλλα λόγια, στην αποχριστιανοποίηση τους.
 
Μὲ βάση τὴν ἀνεξιθρησκία, ὁ ἑλληνορθόδοξος μαθητὴς δικαιοῦται νὰ διδάσκεται τη γνήσια καὶ ἀληθινὴ καὶ ἐξ Ἀποκαλύψεως πίστη του, ποὺ συμβάλλει, ἀφενὸς στὴν πνευματικὴ προσωπικὴ ἀνακαίνιση τῶν μαθητῶν καί, ἀφετέρου, στὴ δημιουργία πολιτῶν μὲ ἠθικοπνευματικὲς καὶ κοινωνικὲς ἀρχές, ἀντίστοιχές τῶν ἠθῶν, τῶν ἐθίμων καὶ τοῦ ἐν γένει πολιτισμικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ τοπίου τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης.
 
Αυτό ποὺ δικαιοῦται καὶ τὸ ἀπολαμβάνει ὁ Ἑβραῖος, ὁ Μουσουλμάνος καὶ ὁ Ρωμαιοκαθολικὸς μαθητής, δηλαδή τη διδασκαλία τῆς δικῆς του πίστεως, γιὰ ποιὸν λόγο ἡ πολιτεία νὰ τὸ στερεῖ στὸν ἑλληνορθόδοξο μαθητὴ καὶ νὰ τοῦ ἐπιβάλλει νὰ διδαχθεῖ τὰ εἴδωλα τῆς πολυθρησκείας;
 
Η ΠΕΘ καλεῖ τοὺς γονεῖς νὰ συνεχίσουν νὰ δίνουν δυναμικὸ ἀγωνιστικὸ "παρὼν" γιὰ τὴ διατήρηση τῆς ἑλληνορθόδοξης φυσιογνωμίας τῆς παιδείας μας.
 
Ἐπίσης, ἠ ΠΕΘ, γιὰ ἀκόμη μία φορά, ἀπευθύνει θερμὴ καὶ εἰλικρινῆ ἔκκληση στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας, Ἔρευνας καὶ Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου καὶ σὲ ὅσους ἀκόμη ἐργάζονται γιὰ τὴν μὲ κάθε τρόπο βίαιη ἐπιβολὴ τῶν ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀντορθόδοξων ἰδεοληψιῶν τους στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, νὰ ἐγκαταλείψουν αὐτὴ τὴν καταστροφικὴ – ἀποδομητική, ἀδιέξοδη πολιτική, καθὼς καὶ τὴ διχαστικὴ ρητορική τους. 
 
Καλοῦμε τοὺς ἀρχιτέκτονες αὐτῆς τῆς μεθόδευσης νὰ σταματήσουν ἄμεσα νὰ ὀργανώνουν, μὲ τὴ δύναμη τῆς ἐξουσίας, τὴν πνευματικὴ καταστροφὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, τὸ σπουδαιότερο κομμάτι τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία.
 
Τους καλοῦμε νὰ σὺν-ἐργασθοῦν ἔντιμα, μὲ συμφιλιωτικὸ καὶ δημοκρατικὸ πνεῦμα, μὲ ὅλους τους ὑπεύθυνους παράγοντες γιὰ τὴν παροχὴ τῆς ὀρθόδοξης, χριστιανικῆς παιδείας στὰ σχολεῖα τῆς χώρας μας, γιὰ μιὰ γνήσια καὶ πραγματικὴ ἀνανέωση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
 
Τὸ ΔΣ τῆς ΠΕΘ