Back to top

δαίμονες

Γιατί κάποιες φορές γίνονται αυτά που προλέγουν οι δαίμονες;

19/07/2018 - 12:06
α) Επειδή δεν πιστεύετε ακράδαντα στον Κύριο και μόνο, αλλά και στους δαίμονες. Έτσι, για την απιστία σας, ο Θεός παραχωρεί να γίνονται αυτά που εκείνοι προλέγουν.
β) Επειδή, πηγαίνοντας στους δαίμονες και ζητώντας την βοήθειά τους, γίνεστε μόνοι σας δούλοι του διαβόλου, μπαίνετε κάτω από την εξουσία του. Έτσι, μπορεί πια να σάς κάνει ό,τι θέλει. 
 

Οι Δαίμονες καίγονται και φρίττουν με αυτή μας την πράξη

17/07/2018 - 08:43
Τά πολλά ὑλικά πράγματα δένουν τόν ἄνθρωπο στήν γῆ αὐτή, καί δέν τόν ἀφήνουν νά δεῖ τήν Αἰώνια Βασιλεία. Ἡ ἀφθονία τῶν πραγμάτων εἶναι ἐχθρός τῆς εγκράτειας.
Εἰναι εὐτυχισμένος ἐκεῖνος πού προσπαθεῖ νά βρεῖ ἡσυχία γιά νά ἔλθει σ’ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό, καί δέν ἐπηρεάζεται ἀπό τίς πολλές ἐργασίες. Γιατί ὅσο ζεῖ ὁ ἄνθρωπος θά ἔχει δουλειές καί δέν θά σταματήσουν ποτέ...

Στο δωμάτιο που υπάρχει Ευαγγέλιο τρέμουν να μπουν οι δαίμονες

13/07/2018 - 23:40

Όπως η καθημερινή προσευχή, έτσι και η καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής είναι απαραίτητη για την πνευματική μας ζωή.

Με τη μελέτη της Αγίας Γραφής η προσευχή μας γίνεται θερμότερη. Και με την προσευχή μας ο νους μας φωτίζεται για την κατανόηση της Αγίας Γραφής.

«Δαίμονες διά στόματος δαιμονιζομένων ωμολόγησαν ότι καίονται από την ενέργεια της ευχής»

02/06/2018 - 08:01

Περί προσευχής – «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»
α’ Σκοπός της ευχής είναι να ενώση τον Θεό με τον άνθρωπο· να φέρει τον Χριστό εις την καρδιά του ανθρώπου.

β’ Όπου η ενέργεια της ευχής, εκεί ο Χριστός συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, η ομοούσιος και αδιαίρετος Αγία Τριάς.

«Άπειρες φορές οι δαίμονες διά στόματος δαιμονιζομένων ωμολόγησαν ότι καίονται από την ενέργεια της ευχής»

01/06/2018 - 10:50
α’ Σκοπός της ευχής είναι να ενώση τον Θεό με τον άνθρωπο· να φέρει τον Χριστό εις την καρδιά του ανθρώπου.
β’ Όπου η ενέργεια της ευχής, εκεί ο Χριστός συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, η ομοούσιος και αδιαίρετος Αγία Τριάς.
γ’ Όπου ο Χριστός, το Φως του κόσμου, εκεί φως αΐδιο του άλλου κόσμου· εκεί ειρήνη και χαρά· εκεί οι Άγγελοι και οι Άγιοι· εκεί η φαιδρότης της Βασιλείας.

Πώς ενεργούν οι δαίμονες κάτω από τίς εντολές βαθμοφόρων του σατανά!

19/05/2018 - 21:55

Από τούς βίους τών άγιων γίνεται φανερό ότι, σύμφωνα καί μέ τή διήγηση της Αποκαλύψεως, ό αρχηγός τών πεσμένων άγγέλων, ό σατανάς, βρίσκεται στον άδη, ένώ στήν επιφάνεια της γης ενεργούν οι δαίμονες κάτω από τίς εντολές ορισμένων βαθμοφόρων, πού είναι επικεφαλής τους.

Συγκλονιστικό βίντεο: 5 δαίμονες που κυκλοφορούν ανάμεσα μας - Είναι αληθινοί;

30/04/2018 - 09:26

Το υπερφυσικό είναι κάτι που αν και ακόμα δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά εντούτοις όλοι μας έχουμε προσωπικές εμπειρίες που μαρτυρούν το αντίθετο. Άλλοι σε μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό, όμως όλοι έχουμε «αισθανθεί» κάτι.

Τί είναι όμως αυτό που κυκλοφορεί ανάμεσά μας και πηγάζει από μια άλλη διάσταση;

Δείτε το βίντεο με τους 5 πιο τρομακτικούς δαίμονες είναι πιθανό να υπάρχουν:

Οι δαίμονες είναι δημιουργοί των παθών!

27/04/2018 - 21:11

Κύριοι δημιουργοί των παθών όμως είναι οι δαίμονες.
Ο άνθρωπος βρίσκεται συνέχεια κάτω από την επιρροή των δαιμόνων πού προσπαθούν με κάθε μέσο να τον ρίξουν στην αμαρτία καί τα πάθη.

«Βλέπω δαίμονες να τον έχουν κυκλώσει και να τον κρατάνε»

19/04/2018 - 21:41

Είπε ο αββάς Μακάριος, ότι όταν ήλθα στην Κωνσταντινούπολη μου γεννήθηκε η επιθυμία να την γνωρί­σω.

"Μου έδειξε ο Θεός την κακία του Σατανά"

28/03/2018 - 13:53

Μη ξενίζεσαι, τέκνον μου. Έτσι είναι ο μοναχός. Ο βίος τού μονάχου είναι μαρτύριον διαρκές. Ο γλυκύς Ιησούς μέσα εις τας θλίψεις γνωρίζεται. Και μόλις θα τον ζήτησης, θα σου προβάλη τας θλίψεις. Η αγάπη Του είναι μέσα στα βάσανα. Ολίγον μέλι σου δείχνει και αποκάτω έχει κρύψει ολόκληρον αποθήκην πικρίας. Προηγείται το μέλι της χάριτος και ακολουθεί η πικρία των πειρασμών.

 

Σελίδες

Εγγραφή στο δαίμονες