Back to top

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ΕΕ: Χωρίς αναφορά στην Ελλάδα, εύσημα στη Γαλλία, «καμπανάκι» στην Ιταλία

23/05/2018 - 17:00

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα, στο πλαίσιο των οικονομικών εκθέσεων του «ευρωπαϊκού εξαμήνου» τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα, χωρίς αναφορά στην Ελλάδα λόγω της συμμετοχής της χώρας σε πρόγραμμα, καθορίζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής για τα κράτη μέλη για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Το τέλος της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για τη Γαλλία, που συνιστά η Επιτροπή μετά από 9 χρόνια δημοσιονομικών προσπαθειών σηματοδοτεί, κατά τον Πιερ Μοσκοβισί την έξοδο από την κρίση και την ομαλοποίηση της οικονομίας στην Ευρώπη με ειδικές παρατηρήσεις για την Ουγγαρία και την Ρουμανία σχετικά με την ύπαρξη σημαντικής απόκλισης από την πορεία προσαρμογής προς τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο που τέθηκε το 2017.

Ως προς το ζήτημα του χρέους για την Ιταλία και το Βέλγιο οι παρατηρήσεις είναι μάλλον επιεικείς καθώς αφορούν στο προληπτικό σκέλος. Στην περίπτωση της Ιταλίας, η ανάλυση υποδηλώνει ότι το κριτήριο του χρέους θα πρέπει να θεωρηθεί ότι τηρείται επί του παρόντος, με τη σύσταση να συνεχίσουν οι προσπάθειες για μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού της και του χρέους της με της σύσταση διαρθρωτικής μεταρρύθμισης σε ποσοστό 0,6% του ΑΕΠ για το 2019. Παράλληλα, η Επιτροπή ζητά «αξιόπιστη απάντηση στη μείωση του χρέους της Ιταλίας».

Για το Βέλγιο, επειδή δεν υπάρχουν επαρκώς ισχυρά στοιχεία για να συναχθεί ότι το Βέλγιο δεν συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις του προληπτικού σκέλους, η έκθεση δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κριτήριο του χρέους συμμορφώνεται ή δεν τηρείται.

Σύμφωνα με τις γενικές παρατηρήσεις, η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό της δεκαετίας, με ρεκόρ απασχόλησης, ανάκαμψη των επενδύσεων και βελτίωση των δημόσιων οικονομικών.

Ωστόσο, οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2018, εκτιμούν πως η ανάπτυξη κατά τα επόμενα δύο έτη θα επιβραδυνθεί ελαφρώς, αλλά θα παραμείνει ισχυρή. Έτσι, οι προτεινόμενες ανά χώρα συστάσεις βασίζονται στην πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και στοχεύουν στην αξιοποίηση των θετικών οικονομικών προοπτικών που θα καθοδηγήσουν τα κράτη μέλη να αναλάβουν περαιτέρω δράση.

Τέλος, η Επιτροπή διαπιστώνει πως η διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών συνεχίζεται, αλλά ορισμένες πηγές ανισορροπιών παραμένουν ανεπιθύμητες και έχουν προκύψει νέοι κίνδυνοι. Κι αυτό επειδή, ενώ τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών έχουν διορθωθεί σε πολλές χώρες, τα επίμονα πλεονάσματα σε άλλα κράτη μέλη παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα. Ταυτόχρονα, η μείωση των επιτοκίων πραγματοποιείται με άνισους ρυθμούς, ενώ τα επίπεδα του ιδιωτικού, δημόσιου και εξωτερικού χρέους παραμένουν υψηλά σε ορισμένα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι, τον Μάρτιο του 2018, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οκτώ κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ανισορροπίες (Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Σουηδία) και ότι τρεις χώρες αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες (Κροατία, Ιταλία και Κύπρο). 

Όπως και τα προηγούμενα έτη, θα πραγματοποιηθεί ειδική παρακολούθηση για όλα αυτά τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τις πολιτικές της στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, με το βάθος αυτής της διαδικασίας παρακολούθησης να αντικατοπτρίζει το εύρος των προκλήσεων και τη σοβαρότητα των ανισορροπιών.