Back to top

Η σύγκληση της Α΄Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο

02/03/2021 - 09:46

Σύμφωνα με τις πηγές τα στοιχεία για την α΄εθνοσυνέλευση αναφέρονται και στην ανάγκη και στην οργάνωση των εθνοσυνελεύσεων αλλά και στη χαρά που ένιωθαν οι πρώτοι νομοθέτες:

Η σύγκληση της Α' Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο
«Συγκεντρώθηκαν στην Επίδαυρο οι πρώτοι νομοθέτες της Ελλάδας. Οι νεώτεροι, οι οποίοι ευτύχησαν να στρέψουν τα μάτια τους σε ήλιο απαλλαγμένο από τα νέφη της δουλείας, να πατήσουν γη ελεύθερη, να αναπνεύσουν αέρα ελεύθερο, αυτοί που κληρονόμησαν το ανεκτίμητο δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνδιαλέγεσθαι και συζητείν, αδυνατούν να φανταστούν τον έξαλλο ενθουσιασμό του έθνους, όταν μετά από τυραννία τετρακοσίων σχεδόν χρόνων συνερχόταν με αντιπροσώπους για να αποφασίσει ως κυρίαρχο έθνος για τα συμφέροντά του. Οι επιζήσαντες αντιπρόσωποι διηγούνταν ότι δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια όλων, και πως φιλούσαν ο ένας τον άλλο, όπως γίνεται την ημέρα της Αναστάσεως».
Νικόλαος Δραγούμης, Ιστορικαί Αναμνήσεις, Αθήνα 1973, τόμ. 1, σσ. 30-31.
(Απόδοση στα νέα ελληνικά)

Απόσπασμα από τον «Οργανικό Νόμο», το πρώτο Σύνταγμα της επαναστατημένης Ελλάδας, που ψηφίστηκε την 1η Ιανουαρίου του 1822 από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
«Όλοι οι Έλληνες είναι όμοιοι ενώπιον των νόμων χωρίς καμία εξαίρεση βαθμού, κλάσης ή αξιώματος. όλοι οι Έλληνες έχουν το ίδιο δικαίωμα σε όλα τα αξιώματα. Η ιδιοκτησία, η τιμή και η ασφάλεια κάθε Έλληνα προστατεύονται από τους νόμους».
Απόστολος Βακαλόπουλος, Επίλεκτες βασικές ιστορικές πηγές της ελληνικής επαναστάσεως, τόμ. 2, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 390.

Αναλυτικά για την πρώτη εθνοσυνέλευση:

Στην πρώτη Εθνοσυνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Επίδαυρο 20-12-1821 έως 16-1-1822 ορίστηκε πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος η (Αρχαία) Κόρινθος.

 Σε αυτή συμμετέχουν αντιπρόσωποι απ’ τις επαναστατημένες περιοχές. Ψηφίζεται  για πρώτη φορά Σύνταγμα, γνωστό ως «Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος» Διακηρύσσεται η ανεξαρτησία των Ελλήνων Σχηματίζονται δύο σώματα για την άσκηση διοίκησης το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό

Η Κόρινθος ορίζεται ως Πρωτεύουσα του νέου κράτους.
 Οργανώνονται  Υπουργεία και ρυθμίζεται  η απονομή δικαιοσύνης με διαφορετικό τρόπο από ότι κατά την Τουρκοκρατία Το κράτος αποκτά  σταδιακά μια διοικητική δομή ανάλογη περίπου με τη σημερινή.
Το εκτελεστικό αποτελείτο από τους Πρόεδρο Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο αντιπρόεδρο τον Αθανάσιο Κανακάρη και μέλη τους Ιωάννη Ορλάνδο Αναγνώστη Δεληγιάννη και Ιωάννη Λογοθέτη. Το εκτελεστικό κατήρτισε το συμβούλιο των μινίστρων. Αρχιγραμματέας της επικρατείας και μηνίστρος των εξωτερικών υποθέσεων ονομάστηκε ο Θεόδωρος Νέγρης  Μινίστρος των Εσωτερικών ο Ιωάννης Κωλέττης της οικονομίας ο Πανούτσος Νοταράς. Του πολέμου ο Νότης Μπότσαρης του δικαίου ο Θεοδωράκης Βλάσης των θρησκευτικών ο επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ της αστυνομίας ο Λάμπρος Νάκος και  των ναυτικών τριμελής επιτροπή από τον Νικόλαο Παντελάκη, Ιωάννη Λαζάρου και Ανδρέα Χατζηναργύρου.  Στις 16 του Γενάρη καταρτίστηκε το βουλευτικό από 33 μέλη ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Γεώργιος Καλαράς της Κορινθίας και ορίστηκαν. Πρόεδρος ο Δημήτριος Υψηλάντης που απουσίαζε στην Κόρινθο, αντιπρόεδρος ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης και γραμματέας ο μακεδόνας Ιωάννης Σκανδαλίδης.
Με την διάλυση της εθνικής συνελεύσεως άρχισε από την ημέρα αυτή τις εργασίες του το βουλευτικό που τις συνέχισε μέχρι και τις 22 Γενάρη Αλλά τόσο το βουλευτικό οσο και το εκτελεστικό έμειναν στην Επίδαυρο. Στις 25 του Γενάρη 1822  τα μέλη και των δύο σωμάτων ανεχώρησαν για την Κόρινθο που ορίστηκε πρωτεύουσα και έδρα της προσωρινής διοικήσεως της Ελλάδος.. Τα γραφεία της προσωρινής διοικήσεως και η εθνική Βουλή εγκαταστάθηκαν στο Μέγαρο του Κορινθίου πρόκριτου και γερουσιαστή Θεοχαράκη Ρέντη. Στο μέγαρο αυτό λειτούργησε το πρώτο Νομισματοκοπείο που έκοψε τα πρώτα μετάλλια του αγώνα καθώς και το πρώτο Εθνικό Τυπογραφείο. Εκεί τυπώθηκαν το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδος, προκηρύξεις προς το λαό και τον στρατό. Οι πρώτοι νόμοι, η περίφημη διακήρυξη της εθνικής ανεξαρτησίας της Ελλάδος που κοινοποιήθηκε στους προξένους των Φιλικών δυνάμεων. Με έδρα την Κόρινθο Δημιουργήθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 1822 το πρώτο έγγραφο της πρώτης κυβέρνησης της Ελλάδος. Οι πρόκριτοι της Ύδρας απευθύνθηκαν στην υπέρτατη διοίκηση της Ελλάδος. Αφού ειδοποιούν για την έξοδο του εχθρικού στόλου τονίζουν ότι τα χρήματά τους εξαντλήθηκαν για να πληρώνουν τους ναύτες σε 50 καράβια του νησιού τους και των Σπετσών. Ζητούν δε οικονομική ενίσχυση καθώς μπαρούτι και βόλια.
Το πρώτο έγγραφο της προσωρινής διοικήσεως γράφει μεταξύ άλλων  ότι τους στέλνει μπαρούτι και βόλια , τους επαινεί αλλά δεν κάνει καμία αναφορά για χρήματα.