Back to top

Η ύφεση έστρεψε σε νέες δραστηριότητες τις επιχειρήσεις

28/05/2018 - 09:02

Πολλές εταιρείες στη διάρκεια της πολυετούς ύφεσης αναζήτησαν διέξοδο σε άλλες δραστηριότητες, εκτός της παραδοσιακής επιχειρηματικής λειτουργίας, για να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τους.

Σε πλεονεκτικότερη θέση βρέθηκαν από την αρχή οι εταιρείες που διέθεταν αξιόλογη ακίνητη περιουσία που ήταν δύσκολο να ρευστοποιηθεί και στράφηκαν κυρίως μετά το 2013 σε γεωργικές καλλιέργειες, με προτίμηση σε προϊόντα όπως η ντομάτα, το κρασί, το ελαιόλαδο, τα μανιτάρια και η εμφιάλωση νερού.

Υπάρχουν και εταιρείες που ενισχύουν την παρουσία τους στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αιολικά πάρκα) και προέρχονται από ξεχωριστούς κλάδους όπως είναι τα ξενοδοχεία, η πληροφορική κ.ά. Ωστόσο και τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν διέξοδο για εταιρίες που ασχολούνται με τα καύσιμα. Από τα πιό πρόσφατα χαρακτηριστικά παραδείγματα εναλλακτικών επενδύσεων αποτελεί η εμπορική εισηγμένη εταιρία πετρελαιοειδών Revoil η οποία μετά τη πώληση βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης μέσα από το δίκτυο πρατηρίων της σ όλη την Ελλάδα επεκτείνεται στο κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.

Η διοίκηση της οικογένειας Ρούσου αναζητεί συνέργειες που θα αξιοποιήσουν το δίκτυό της με το κλάδο των τυχερών παιχνιδιών να αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές που έχει αποφασισθεί λόγω του σημαντικού αριθμού πελατών που εισέρχονται στη διάρκεια της ημέρας.

Το δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων απαριθμούσε μέχρι και τα τέλη Δεκεμβρίου του έτους 2017 ένα ευρύ δίκτυο πεντακοσίων τριάντα έξι (536) πρατηρίων υγρών καυσίμων, τα οποία φέρουν τα χρώματα και τα σήματά της και το οποίο εκτείνεται στο σύνολο σχεδόν της Ελληνικής επικράτειας. Επιπρόσθετα, η εταιρεία συνεργάζεται (31.12.17) με διακόσια δέκα τρία (213) πρατήρια τα οποία φέρουν το σήμα Α.Π. (Ανεξάρτητα Πρατήρια), καθώς επίσης και με μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης. Από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εναλλακτικών επενδύσεων αποτελεί η επιλογή των εισηγμένων Ελαστρον (κλάδος εμπορίας και επεξεργασίας χάλυβος, λαμαρινών, ειδών σιδήρου, μετάλλων) και Πλαστικά Θράκης, που από το 2013 έχουν επεκταθεί στην υδροπονική καλλιέργεια για την παραγωγή ντομάτας. 

Οι δύο εισηγμένες εταιρείες είχαν δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό ξεχωριστές θυγατρικές εταιρείες (Ελαστρον Αγροτική και Θερμοκήπια Θράκης, αντίστοιχα), οι οποίες πλέον έχουν συγχωνευθεί και διευρύνουν το φάσμα εργασιών  με την εξαγωγή ντομάτας στις Σκανδιναβικές χώρες.  Οπως σημείωνε στην ετήσια λογιστική έκθεση του 2015 η διοίκηση της μεταλλουργικής Ελαστρον: «Στον αγροτικό τομέα του ομίλου τέθηκαν σε λειτουργία 20 επιπλέον στρέμματα θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Ξάνθης, διπλασιάζοντας την παραγωγική δυναμικότητα. Η συνολική επιφάνεια της εγκεκριμένης από αναπτυξιακό νόμο επένδυσης ανέρχεται σήμερα σε 40 στρέμματα, ενώ σε πλήρη κάλυψη αναμένεται να ανέλθει σε 85 στρέμματα εγκαταστάσεων παραγωγής οπωροκηπευτικών με τη μέθοδο της υδροπονίας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 

Αλλη ενδιαφέρουσα επένδυση είναι της εισηγμένης Λανακάμ, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της νηματουργίας και εισήλθε το 2013 στην αγορά μανιταριών με ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους. Επίσης η μαρμαροβιομηχανία Ικτίνος έχει στραφεί στις εξαγωγές κρασιού και ελαιολάδου στην αγορά της Κίνας. Η εισηγμένη Mevaco, που δραστηριοποιείται στη μεταλλουργία, επεκτάθηκε στην αγορά της παραγωγής - τοποθέτησης ηλεκτρονικών, φωτεινών πινακίδων. Το κόστος εισόδου στη νέα αγορά είναι περιορισμένο, καθώς θα γίνει μέσα από την εξαγορά της τεχνογνωσίας από εταιρεία του κλάδου και στη συνέχεια με τη σταδιακή απορρόφηση των δραστηριοτήτων της. Την είσοδό του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της θυγατρικής του ΚΕΝ Α.Ε., ανακοίνωσε το 2017  ο όμιλος Καράτζη που δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Τέλος, πριν από τρία χρόνια σε ετήσια συνέλευση των μετόχων της  Μάρμαρα Κυριακίδης-διεγράφη πέρυσι από το Χρηματιστήριο- οι μέτοχοι είχαν λάβει ομόφωνη απόφαση να επεκταθεί ο εταιρικός σκοπός, με την ίδρυση και λειτουργία μονάδας εμφιάλωσης νερού και την εμπορία του.
liberal.gr