Back to top

Η εκπληκτική επιστολή του Αναστάση, που επέστρεψε τα θρησκευτικά στον κ. Υπουργό!

22/11/2017 - 09:44
Ἀγαπητοί μου συμμαθητές,
Αὐτὴ τὴν ἐπιστροφή μου ἀπὸ τὸ σχολεῖο στὸ σπίτι δὲν πρόκειται νὰ τὴν ξεχάσω ποτέ! 
 
Χοροπηδοῦσα ἀνάμεσα στὰ σοκάκια τοῦ χωριοῦ μας στὴ Ναύπακτο καὶ μαζὶ χόρευε καὶ ἡ καρδιά μου! Νὰ μποροῦσα νὰ ζωγράφιζα τὴν εὐτυχία ποὺ αἰσθανόμουν!
Θὰ ἀναρωτιέστε γιατί ἤμουν τόσο πολὺ χαρούμενος!
 
Σήμερα ἦταν ἡ σημαντικότερη ἡμέρα τῆς ζωῆς μου! Ἀποφάσισα τί θέλω νὰ γίνω ὅταν μεγαλώσω! Θὰ γίνω Οὐρανοδρόμος! Ναί..ναὶ καλὰ ἀκούσατε! Οὐρανοδρόμος! Ἕνας ταπεινὸς κηπουρὸς ποὺ μὲ μία τσουγκράνα θὰ ἀπομακρύνω κάθε σκουπιδάκι ποὺ πλησιάζει τὶς ἀνθρώπινες καρδοῦλες καὶ θὰ δείχνω τὸν δρόμο γιὰ τὸν Οὐρανό! Ὅλα αὐτὰ παρέα μὲ μιὰ τσουγκράνα ποὺ θὰ΄ναὶ πλασμένη ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μας τὶς ἀρετὲς τὶς καλές!
Εὐχηθεῖτε μου νὰ τὰ καταφέρω!
 
Ξέρω πῶς γιὰ νὰ γίνει κάποιος ἕνας καλὸς καὶ ὠφέλιμος ‘’Οὐρανοδρόμος’’ θὰ πρέπει νὰ....
 

ἔχει ἀποκτήσει κάποια ἐφόδια... δὲν εἶναι πολλὰ φίλοι μου! Εἶναι ἕνα καὶ μοναδικό! Νὰ βιώνει τὴν Ἀλήθεια! Πόσο ὄμορφο εἶναι νὰ λὲς καὶ νὰ ζεῖς τὴν Ἀλήθεια στὴ ζωή σου!

Καὶ ἐγὼ αὐτὸ ἐπιθυμῶ μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου! Μόνο ἔτσι θὰ γίνω χαρούμενος καὶ θὰ συναντήσω τὴν Χαρὰ ποὺ φωλιάζει στὴν ψυχή μου.
Ξεκίνησα ἀπὸ σήμερα! Πρώτη πράξη ἀλήθειας, θάρρους καὶ γενναιοδωρίας...ὕστερα ἀπὸ συζήτηση μὲ τοὺς γονεῖς μου, στείλαμε πίσω στὸ Ὑπουργεῖο, τὸ καινούργιο βιβλίο τῶν Θρησκευτικῶν! Δὲν χρειαζόμαστε τέτοιο «φάκελο». Ἔτσι τὸν εἶπαν, «φάκελο» ἀλλὰ ἐγὼ γνωρίζω πὼς οἱ φάκελοι δὲν εἶναι ἔτσι… αἰσθάνθηκα ὅτι μᾶλλον μὲ δουλεύουν ! Ἐμεῖς θέλουμε νὰ μάθουμε γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας, γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοῦ μας, τῶν Ἁγίων μας, γιὰ τὴν πίστη μᾶς τὴν Ἀληθινή, τὴν παράδοσή μας, αὐτὴ ποὺ τόσα χρόνια στήριξε τὴν πατρίδα μας, τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς!
 
Κάποιοι ἀρνοῦνται τὸν Θεὸ μᾶς γιατί ἔχουν συμφέρον νὰ μὴν ὑπάρχει! Ἐμεῖς ὅμως θ΄ ἀντισταθοῦμε! Θὰ ζητήσουμε τὸ μάθημα νὰ γίνεται ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ ὑπῆρχαν τὰ προηγούμενα χρόνια καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ τωρινά. Φίλοι μου, εἶναι σημαντικότερο νὰ εἴμαστε παιδιὰ μὲ ἀξίες, παρὰ μὲ ἐπιτυχίες! Αὐτὰ θὰ μᾶς ἀνοίξουν τοὺς σωστοὺς ὁρίζοντες στὴν ζωή μας.
 
Ξέρω ὅτι πολλοὶ μπορεῖ νὰ ἀπογοητευτεῖτε καὶ νὰ ἀγχωθεῖτε μὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση! Δὲν χρειάζεται. Γιατί ὅποιος ἀγωνίζεται γιὰ τὴν Ἀλήθεια δὲν ἔχει τίποτα νὰ φοβηθεῖ! Ὁ Χριστὸς μας εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ἀλήθεια...ἡ Ὁδός...ἡ Ζωή μας! Θυμηθεῖτε πῶς ὅσο πιὸ μεγάλο εἶναι τὸ σκοτάδι , τόσο πιὸ εὔκολα μποροῦν νὰ φανοῦν τ΄ ἀστέρια! Ἔφτασε ἡ ὥρα νὰ ἀγωνιστοῦμε! Νὰ παλέψουμε γιὰ τὴν Ἀλήθειά μας!
 
Οἱ γονεῖς μου πάντως δὲν ἀγχώθηκαν. Τοὺς εἶπε ἕνας φίλος καὶ βρῆκαν τὴν δήλωση τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ βιβλίου στὸ διαδίκτυο. Καὶ τὴν ἔκαναν τὴ δήλωση ὄχι μόνο γιὰ μένα, ποὺ πάω Γυμνάσιο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἀδελφούλα μου τὴν Χαρούλα ποὺ πάει στὸ Δημοτικὸ καὶ γιὰ τὸν μεγάλο μου ἀδελφὸ τὸν Ἀνδρέα, στὸ Λύκειο.
Ὅλοι μαζί το συζητήσαμε στὴν οἰκογένεια, ὅλοι μαζί το συμφωνήσαμε.
 
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἐκνευριστήκαμε ἀρκετὰ μόλις ἀνοίξαμε τὰ βιβλία, ποὺ τελικὰ δὲν καταλαβαίνεις ποιὰ πίστη διδάσκουν ! Στενοχωρήθηκα καὶ γιὰ μιὰ στιγμὴ εἶπα νὰ ζητήσουμε ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὸ μάθημα, νὰ μὴν πηγαίνω καθόλου... ἀλλὰ μετὰ σκέφτηκα: ὄχι δὲν θὰ φύγω ἀπὸ τὸ μάθημα ! Θὰ μείνω μέσα νὰ ἀγωνιστῶ καὶ νὰ ἀπαιτήσω μέσα στὸ σχολεῖο τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδας μου νὰ διδάσκομαι Ὀρθόδοξα θρησκευτικά, ὅπως ἀπὸ παλιὰ οἱ γονεῖς μου.
 
Φανταστεῖτε, στείλαμε στὸ Ὑπουργεῖο τρία βιβλία σὲ ἕνα βαρὺ φάκελο μὲ τὶς τρεῖς δηλώσεις μέσα!
 
Ὅταν τὴν ἄλλη μέρα οἱ γονεῖς μου πῆγαν φωτοτυπία τῶν δηλώσεων στὸ σχολεῖο, ὁ κύριος Διευθυντὴς παραξενεύτηκε λίγο. Ἐπειδὴ εἶναι πολὺ καλὸς καὶ ἔξυπνος, πῆρε τὴ Δήλωση τὴν ἔγραψε σὲ ἕνα βιβλίο , (νομίζω τὸ λένε πρωτόκολλο). Ἔνοιωσε ἀμέσως τὸν πατέρα μου, ποὺ τοῦ ἐξήγησε ὅτι δὲν ἔχει κάτι μαζί του, οὔτε μὲ τὴν Θεολόγο μας, ποὺ πάντα μας μιλᾶ σωστὰ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ὁ πατέρας μου ἐξήγησε ὅτι δὲν θέλει νὰ γίνουμε πειραματόζωα –ποὺ λένε- τοῦ κάθε Ὑπουργοῦ ποὺ κάνει πειράματα μὲ τὴν πίστη μας.
 
Ἐκείνη τὴν ὥρα ἦρθε καὶ ἡ Θεολόγος μας, ἡ κὰ Ἀναστασιάδου. Μᾶς χαιρέτισε μὲ ἕνα εὐγενικὸ χαμόγελο, ὅπως πάντα. Μίλησαν λίγο μὲ τὸν πατέρα μου καὶ τοῦ ἐξήγησε νὰ μὴν ἀνησυχεῖ: τὸ Ὑπουργεῖο δὲν τοὺς ὑποχρεώνει νὰ τὰ διδάξουν ὅλα ἀπὸ τὰ νέα βιβλία (τοὺς δῆθεν φακέλους ποὺ λέγαμε…) οὔτε καὶ νὰ βαθμολογήσουν ἀπὸ ἐκεῖ τα παιδιά. Αὐτὰ τὰ βιβλία εἶναι μόνο μιὰ πηγὴ γιὰ τὸ μάθημα. Μὲ συμβούλευσε νὰ κρατῶ λίγες σημειώσεις σὲ ἕνα τετράδιο ἀπὸ τὸ μάθημα ποὺ παραδίδει κάθε φορᾶ καὶ τὶς ἐργασίες ποὺ μᾶς βάζει γιὰ τὴν ἄλλη φορᾶ… Καὶ ἔχει δίκαιο, γιατί καὶ ἐγὼ θὰ εἶμαι ἐπιμελὴς στὸ μάθημα καὶ καθηγήτρια θὰ γνωρίζει ὅτι ὑπολογίζω σοβαρά το μάθημά της. Θὰ γνωρίζει ὅτι παρέδωσα τὸ βιβλίο ὄχι γιατί βαριέμαι , ἀλλὰ γιατί θέλω νὰ ὁμολογήσω τὴν πίστη μας!
Μᾶς ὑποσχέθηκε ἡ κὰ Ἀναστασιάδου ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα τοῦ Ὑπουργείου, θὰ μᾶς βάζει ὄμορφες ἐργασίες στὴ τάξη καὶ στὸ σπίτι, κείμενα Ὀρθόδοξα νὰ μελετήσουμε, μικρὰ τέστ, κάποιο διαγώνισμα χωρὶς δυσάρεστες ἐκπλήξεις, θὰ μᾶς βαθμολογήσει ἀπὸ τὴν ὅλη συμμετοχή μας. Οὔτε καν θὰ ἀναφερθεῖ σ΄ αὐτὰ ποὺ μᾶς μπερδεύουν σὰν Χριστιανοὺς καὶ δὲν εἶναι οὔτε γιὰ τὴν ἡλικία μας, οὔτε εἶναι ξεκάθαρα γιὰ κανένα.
 
Φίλοι μου , εἶναι ὑπέροχο νὰ ἀγωνίζεσαι γιὰ τὰ ὄνειρά σου! Ἃς γίνουμε ὅλοι μας ‘’Οὐρανοδρόμοι’’! Θὰ νιώσετε μιὰ γλυκιὰ ἠρεμία ποὺ στὸ πέρασμα της, φέρνει τὴν εὐτυχία!
 
Θὰ μὲ θυμηθεῖτε ...ὅταν ζεῖς τὴν Ἀλήθεια, συναντᾶς τὴν ἄνοιξη στὴν καρδιά σου καὶ σὲ ἐκεῖνο τὸ μέρος ἀποκαλύπτονται μπροστά σου... τὰ ὡραιότερα τοπία!
Καλή μας Πορεία!
 
Μὲ πολλὴ ἀγάπη, 
ὁ συμμαθητής σας,
Ἀναστάσης